zaměstnanci


Seznam pracovníků – školní rok 2019/2020

 

Ředitelka školy:                   Mgr. Milena Popelová

 

Zástupkyně ředitele:            Ing. Šárka Zelenková

 

Základní škola

Učitelé:                                  Mgr. Jaromír Baran

                                               Mgr. Hana Březinová
                                               Mgr. Adam Dolejš
                                               Mgr. Andrea Hubáčková
                                               Mgr. Kryštof Korba 
                                               Mgr. Bohuslava Korbová
                                               Mgr. Kateřina Kořínková
                                               Vít Kučera
                                               Mgr. Lenka Kulichová Jiráková 
                                               Mgr. Blanka Licková
                                               Mgr. Pavel Lutner
                                               Mgr. Libor Mareš
                                               Mgr. Miroslava Melounová
                                               Mgr. Bronislav Návojský
                                               Mgr. Veronika Nováková
                                               Mgr. Ludmila Neuwirthová
                                               Bc. Tereza Staňková
                                               Mgr. Blanka Suchá 
                                               Mgr. Jiřina Šupitová
                                               Mgr. Andrea Tůmová
                                               Mgr. Ilona Wicheová
                                               Mgr. Michaela Zinková

 

Asistentky pedagoga:         Veronika Beránková
                                               Vladěna Dřínková
                                               Bc. Lada Melenová
                                               Hana Novotná
                                               Martina Pazderková
                                               Marcela Straková

                                                                                                             

Provozní zaměstnanci:

Školník:                                 Jiří Beránek

 

Ekonomka:                           Vladimíra Fiedlerová

 

Hospodářka:                         Lada Radová

 

Uklízečky:                             Jana Fialková   
                                               Jana Kodejšová
                                               Alena Prajslerová
                                               Barbora Prajslerová 
                                               Anna Vágnerová

                                              

Hlídač:                                   Vladimír Buchal

                                               Vlastimil Koupar

 

Školní družina a Školní klub:

Vedoucí vychovatelka:         Jitka Prchalová, DiS.

 

Vychovatelé:                         Lucie Janečková
                                               Anna Vondráková
                                               Jaroslava Razimová  

Vychovatelka ŠK:                 Bc. Kateřina Pavlasová

Školní jídelna:

 

Vedoucí školní jídelny        Jaroslava Medová

 

Vedoucí kuchařka:                Milena Linhartová

 

Kuchařky:                              Ivana Hynková
                                               Hedvika Prodělalová
                                               Michaela Šimková 
                                               Marcela Vašáková

Přírodovědné centrum
:  

Odborní pracovníci              Ing. Eva Königová
                                               Leoš Ondra