školní rok - 2011/2012


Nejhezčí úsměv je úsměv spokojeného dítěte
A pro ten je i náš život šťastnější…

Zájem o práci s keramickou hlínou je mezi žáky na naší základní škole velký, proto navštěvují keramický kroužek malí i pokročilejší keramici, kteří mají nejenom velice šikovné ručičky a hodně trpělivosti, ale i spoustu zajímavých nápadů.Naučí se mnoha dovednostem, zapojují svou fantazii a málokdy se stane, že vzniknou shodné výrobky.
Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení nebo glazování, zatavování skla.
Cílem a smyslem naší práce je nabídnout dětem další možnost výtvarného vyjádření,vést děti k samostatnosti, posilovat hodnotový systém ( vážit si práce své i ostatních, vlastní zkušenost a prožitek, kolik času a práce dá, než je výrobek hotov), rozvíjet emoční inteligenci ( společná práce a pomoc, dělba práce a její návaznosti, sdílení emocí, výroba dárků druhým pro radost) a komunikační vlastnosti.
Výtvarné činnosti podporují kreativitu a fantazii dětí, rozvíjí zručnost, představivost a jemnou motoriku prstů.
Celé tvoření malých keramiků se dokončuje v keramické peci a děti je pak mohou věnovat jako dárek svým nejbližším nebo si je mohou prostě jenom uschovat jako památku na dětství.