školní klub
Provoz školního klubu:

                        ranní klub                            odpolední klub

Pondělí:         7:00 – 8:00                           12:00 – 15:30

Úterý:             7:00 – 8:00                           12:00 – 15:30

Středa:           7:00 – 8:00                           12:00 – 15:30

Čtvrtek:          7:00 – 8:00                           12:00 – 15:30

Pátek:            7:00 – 8:00                           12:00 – 15:00

 

Informace k zájmovým kroužkům pro školní rok 2019/2020

1. Deskové hry
    ·        
termín konání: středa 6:30 – 8:00 hodin (ŠD C)
    ·        
určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (přípravka – 9. třída)
    ·        
řešení zábavných a strategických her

2. Keramika I.
    ·         termín konání: pondělí 15:00 – 17:15 hodin (keramická dílna)
    ·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (přípravná třída – 9. třída)

3. Keramika II.
    ·         termín konání: středa 15:00 – 17:15 hodin (keramická dílna)
    ·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 15 let (přípravná třída – 9. třída)

4. Výtvarný kroužek – Malý umělec
    ·         termín: čtvrtek 15:00 – 17:00 (ŠD C)
    ·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)

5. Pohybové hry
    ·         termín konání: čtvrtek 15:00 – 16:30 hodin (velká tělocvična)
    ·         určen pro dívky a chlapce ve věku od 6 – 10 let (přípravná třída – 5. třída)

 

V týdnu od 9. – 13. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“.  Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmové činnosti.

Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školního klubu, se mohou účastnit zájmových kroužků!!

Ve školním klubu probíhají činnosti zaměřené na aktivní trávení volného času. Mezi ně patří:

    ·         Iniciativní a týmové hry 

Trénujeme a učíme se být aktivním jedincem kolektivu, přijímat řešení, spolupracovat, komunikovat, řešit konflikty, vést lidi a brát ohled na jiné názory. Smyslem těchto her je předložení konkrétního problému, který je třeba vyřešit vzájemnou spoluprací a zapojením tělesných a duševních schopností všech členů skupiny.

    ·         Hry pro rozvoj komunikace

Různými cvičeními pomáháme rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivců a zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř skupiny. Zkoušíme si různé formy komunikace, uvědomujeme si její mnohostrannost a snažíme se rozvíjet vlastnost naslouchat druhým.

    ·         Ekologické hry

Snahou je vzbudit zájem o vše živé a naučit se vnímat své okolí. Zamyslet se nad svým chováním vůči přírodě a být aktivním v ochraně životního prostředí.

 

    ·         Účast v mezinárodních, republikových, krajských a regionálních soutěžích

Podpora žáků v realizaci svých nápadů a jejich ztvárnění. Učení se prezentaci svého díla před odbornou porotou a získávání nových zkušeností.

 

    ·         Výtvarné dílny

Výtvarné činnosti zaměřené na odpočinek a relaxaci. Možnosti seberealizace prostřednictvím svých myšlenek, nápadů a fantazie.

    ·         Zajímavá témata

Zajímají nás témata, která se týkají našeho společenského života. Snažíme se orientovat se v dějinách a připomínáme si významné dny (např. Den obětí holocaustu), současná doba nám není vzdálená (např. 13. 2. Den bezpečnějšího internetu). Chceme vědět víc a umět tyto informace používat.

    ·         Sportovní hry a drobné soutěže

Pohyb nás baví, soutěžíme, sportujeme a seznamujeme se s různými
pohybovými aktivitami