GDPR - Podrobné informace dle agend 


 

ŠKOLSKÁ AGENDA
Přijetí do ZŠ k povinné školní docházce
Vedení povinné dokumentace školy - školní matrika
Dokumentace průběhu základního vzdělávání
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve škole
Školní stravování
Prezentace školy
Provozování kamerového systému
Zajištění školních akcí
Školní družina a školní klub
PROVOZNÍ AGENDA
Personální agenda
Mzdová agenda
Bezpečnost práce
Vedení účetnictví
Poskytování školního a závodního stravování smluvním subjektům v doplňkové činnosti
Spisová služba
Poskytování sportovních a vzdělávacích služeb
Pronájmy a výpůjčky nebytových prostor
Veřejné zakázky
Darovací smlouvy
Výpůjčky movitých věcí a vybavení
PRÁVA SUBJEKTU
Žádost subjektu
Informace k vyplňování žádosti