Věž

Pracovní činnosti na téma: Věž ze špejlí, papíru, izolepy.