školní rok - 2019/2020


Soutěžní přehlídka LEGO ROBOT II. ročník

čtvrtek 20. 02. 2020, 
Bosch Diesel s.r.o., Jihlava

Radou kraje Vysočina byl vyhlášen a v únoru realizován druhý ročník soutěžní přehlídky Lego Robot pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Soutěž se zaměřuje na stavebnici Lego Mindstorms EV3. Probíhala ve třech kategoriích A: Jízda robotem ve vymezením prostoru, uchopení plechovky a její dovezení zpět, za pomocí libovolného zařízení; B: Jízda robotem pro plechovku, avšak po černé čáře a pouze automatickým nastavením; C: Volná kategorie bez omezení – stavba robota a ukázka funkcí. 

Pravidla soutěže
Dvoučlenný tým přiveze postaveného robota a pomocí moderní technologie plní zadané úkoly. Vedoucí týmu se nepodílí na konstrukci ani soutěžní prezentaci

Naše týmy, trénovaly práci s roboty v rámci volitelného badatelského klubu PTK s pí. Neuwirthovou a p. Dolejšem. Umístění bylo následující: 
v kategorii A: Tomáš Pátek, Dominik Chlád … 13. (ze 17)
v kategorii B: Jakub Jůda, Jan Štolfa … 5. (z 6) 
v kategorii C: Vojtěch Jelínek, Karolína Chadimová … 8. (z 14)
Na soutěž se připravoval ale přímo soutěže se neúčastnili Jaroslav Hyrš, Natálie Fikarová a Dominika Neprašová. Místo nich jeli náhradníci. 

S Lego robotem se žáci seznámili před Vánoci poprvé, nové to bylo i pro jejich vyučující. Děkuji žákům za snahu a přijetí jejich umístění. Příští rok stoupáme výš. 

Soutěž se konala v areálu školící střediska zmíněné firmy. Po celý den bylo zajištěno v rámci organizace soutěže bohaté občerstvení a výherci si odnesli hodnotné ceny.

Mgr. Adam Dolejš, adolejs@zsnuselska.cz