školní družina - 2006/2007


Školní družina ve školním roce 2006/2007

„Ať je léto nebo zima
V družině je vždycky prima.
Po škole sem zajdem rádi
máme tady kamarády.
Zahoď nudu za hlavu
pojď si spravit náladu.
Relaxovat, pracovat, lenošit i hrát
buď také náš kamarád.“

3 oddělení             96 dětí

Náš společný cíl:

SPOKOJENÉ DÍTĚ S ROZZÁŘENÝMA OČIMA

A ÚSMĚVEM NA TVÁŘI

Vychovatelky ŠD: Eva Ďurtová
                         Ilona Krejčová
                         Jaroslava Razimová – vedoucí vychovatelka

Při ŠD pracují zájmové kroužky keramiky a kroužek míčových her.

Program školní družiny:

Barevný domeček poznání

Domeček – zdroj informací, dovedností, zábavy a odpočinku

Barevný – jaro, léto, podzim, zima (roční období) – škála barev

Září                        Všichni jsme kamarádi
Říjen                      Pan Podzim vypráví
Listopad                Poznáváme svět
Prosinec                Nastal čas vánoční
Leden                    Zima, zima je tu
Únor                      Místo, kde bydlím
Březen                  Svět kolem nás se probouzí
Duben                   Modrá planeta – naše planeta
Květen                  Co mi řekl semafor
Červen                  Na celém světě jsou děti

S družinou v kině 25. 5. 2007
25. května děti ze školní družiny navštívily místní kino a zhlédly animovanou pohádku "Robinsoni". Všichni odcházeli spokojeni a nadšeni domů.

Atletické závody školních družin 6. 6. 2007
ve středu 6. června probíhaly atletické závody školních družin. Závodilo se ve třech discipínách: hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh na 50m. Naše školní družina se zúčastnila s počtem 7žáků.
2. třídy reprezentovali tito žáci: 
Nelli Pártlová (hod), Michaela Tůmová (běh, skok), Vilém Krejcar (skok), Matěj Pojezdný (běh, hod)
3. třídy reprezentovali tito žáci:
Jitka Brožová (hod), Esther Volárová (běh, skok), Tomáš Musil (běh, hod)
Medailově si nejlépe vedly Jitka Brožová ve skoku a Esther Volárová v běhu a získaly zlatou medaili.
Ostatní závodníci se umístili na 4. - 6. místě. Všem děkujeme za účast a reprezentaci naší ŠD! Odměnou pro všechny zúčastněné byla zmrzlina.